Print RSS

Publicering av bilder

30-nov-2017 Går du på kurs och skapar kopior eller gör bearbetningar av kursledarens bilder ?  Om du tänker publicera ditt resultat behövs alltid ett tillstånd samt namngivning på upphovspersonen till originalet.